Friday, January 1, 2010

DUN Sitting (Day Two): Simoi querying about road upgrading

Nov 02, 2010

YB Simoi Peri:-
Kerajaan telah meluluskan projek menaiktaraf Jalan Lingga-Sembau dan Jalan Stirau-Tanjung Bijat. Bilakah projek menaiktaraf jalan ini dilaksanakan?Minister of Infrastructure Development and Communication Dato Sri Michael Manyin Jawong:-
Saya ingin memaklumkan Ahli Yang Berhormat bagi Lingga bahawa terdapat tiga (3) projek yang melibatkan naiktaraf jalan telah diluluskan di bawah program NKRA Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah iaitu:-

1) Naiktaraf Jalan Stumbin / Tanjung Bijat / Stirau;

2) Naiktaraf Jalan Sri Aman / Sembau / Stumbin / Lingga; dan

3) Jalan Stumbin Link (Baru).

Rekabentuk ketiga-tiga projek tersebut telah siap dan dalam proses penyediaan dokumen tender. Pembinaan jalan tersebut dijangka bermula pada awal tahun 2011.

1 comment: