Friday, January 1, 2010

DUN Sitting (Day Two): Joseh Mauh querying about supply of water to long houses

(Nov 02, 2010)

YB Joseph Mauh Ikeh:-
Tentang pencemaran Sungai Siong Daerah Sibu disebabkan penternakkan babi dan Ayan. Adakah kerajaan bercadang untuk membekalkan air paip bersih dengan segera kepada rumah panjang, kampung-kampung, sekolah dan juga klinik di kawasan tersebut?


Minister of Public Utilities Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan:-
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Tamin, pihak kerajaan telah meluluskan dan akan melaksanakan Projek Bekalan Air Bersih ke kawasan Teku - Pasai Siong, Bahagian Sibu di bawah Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) pada tahun ini dibawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Projek ini merangkumi pembinaan saluran paip sepanjang 30 km bersambung daripada tangki simpanan air dan stesen pam. Perlaksanaan projek ini akan membekalkan air paip bersih kepada rumah-rumah panjang, kampung-kampung, sekolah dan juga klinik di kawasan tersebut.

No comments:

Post a Comment